Grundlag

I 2007 blev det vedtaget, at unge med særlige behov skulle tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse.

Formålet

(uddrag fra Lovbekendtgørelse nr. 783 )

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (retsinformation.dk)

74 34 79 19