Hvad tilbyder vi?

Se film om STU Haderslev

Husk at tillade alle cookies for at se filmen.

 

Hvad lærer du på uddannelsen?

  • Du lærer at føre et selvstændigt og aktivt liv.
  • Du lærer dine jobmuligheder at kende, og du bliver forberedt på beskæftigelse, job eller videreuddannelse.
  • Du lærer andre unge at kende og får opbygget et netværk.

Hvordan lærer du dette?

  • Vi tager udgangspunkt i dine personlige ønsker, og det der giver mening for dig.
  • Vi bygger videre på dine personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Uddannelsen består både af skole og praktik

Fokus de 3 år

1. år – Indgangsåret

Afklaring
Personlig udvikling og netværk
Opstart på praktik internt / eksternt

2. år – Udviklingsåret

Videreudvikling af kompetencer
Livsformer og boformer
Job og beskæftigelse

3. år – Udslusningsåret

Selvstændigt voksenliv
Job eller beskæftigelse

74 34 79 19