Optagelse på STU Haderslev

Ønsker du at starte på STU, skal du kontakte:            

UU
Laurids Skausgade 12, 1.
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 79 25

Her vil du møde vores UU-vejlederer.

Du vil blive indkaldt til en samtale, og vi vil herefter vurdere, om ungdomsuddannelsen er det rigtige for dig.

Hvor foregår det?

Undervisningen foregår i vores lokaler på Bygnaf14 st. i Haderslev, hvor vi også har vores egen café, ”Cafe Kom ind”. Undervisningen foregår på små hold, hvor du er sammen med unge, der har det ligesom dig.

Der er mødepligt i skoletiden fra kl. 8.30 – 13.00/13.45 hver dag.
Efter skoletid er det frivilligt, om du vil gå i vores ungdomsklub.

Har du spørgsmål er du, dine forældre eller sagsbehandler meget velkomne til at kontakte os, og lave en aftale om, at besøge skolen.

Se mere på UUs hjemmeside: www.uu-haderslev.skoleintra.dk

74 34 79 19