Optagelse på STU Haderslev

Ønsker du at starte på STU, skal du kontakte:            

UU
Christiansfeldvej 10 
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 79 25

Her vil du møde vores UU-vejlederer.

Du vil blive indkaldt til en samtale, og vi vil herefter vurdere, om ungdomsuddannelsen er det rigtige for dig.

Har du spørgsmål er du, dine forældre eller sagsbehandler meget velkomne til at kontakte os, og lave en aftale om, at besøge skolen.

Se mere på UUs hjemmeside: Uddannelsesvejledning for unge (haderslev.dk)

74 34 79 19