PraktikPå STU er eleverne i individuelt tilrettelagte praktikker ud fra elevens kompetencer.

Som udgangspunkter er eleverne tre dage i skole og 2 dage i praktik.
1. årgangs eleverne starter dog først i praktik til januar efter deres afklaringsperiode.

Praktikkernes forløb:

  1. Praktik: januar – oktober
  2. Praktik: oktober – juni
  3. Praktik: august – juni

Eleverne kan komme i både interne praktikker hos os eller i en ekstern praktik.

Interne praktikker:

Liv og læring – Her arbejder eleven med praktiske huslige gøremål samt med vedligehold og daglig drift af skolen.

IT-holdet - Her arbejder eleven med praktiske gøremål og projekter på skolen indenfor software og teknisk vedligeholdelse.

Pedelholdet
– Her arbejder eleven med vedligehold og daglig drift af skolen, og med håndværksmæssige opgaver på værkstedet.

Eksterne praktikker:

Forskellige virksomheder

STU samarbejder med mange forskellige virksomheder i og omkring Haderslev indenfor detailhandel, håndværk, lager, omsorgsfag m.m.74 34 79 19