Praktik

På STU er eleverne i individuelt tilrettelagte praktikker ud fra elevens kompetencer.

Som udgangspunkter er eleverne tre dage i skole og 2 dage i praktik.
1. årgangs eleverne starter dog først i praktik til januar efter deres afklaringsperiode.

Praktikkernes forløb:

  1. Praktik: januar – oktober
  2. Praktik: oktober – juni
  3. Praktik: august – juni

Eleverne kan komme i både interne praktikker hos os eller i en ekstern praktik.

Interne praktikker:

Serviceholdet – Her får eleven mulighed for at lære praktiske huslige gøremål, samt hjælpe til med vedligehold af skolen.

IT-holdet - Her får eleven mulighed for at hjælpe til med praktiske gøremål og projekter på skolen indenfor software og teknisk vedligeholdelse, samt forbedringer af rammerne i klubben, som er basen.

Pedelholdet
– Her får eleverne mulighed for at hjælpe til med praktiske gøremål og projekter på skolen, samt få håndværksmæssige opgaver på værkstedet.

Eksterne praktikker:

Beskyttede værksteder


Alle beskyttede værksteder i Haderslev Kommune

Forskellige virksomheder

STU samarbejder med mange forskellige virksomheder i og omkring Haderslev inde for detailhandel, håndværk, lager, omsorgsfag m.m.74 34 79 19